رضا راعی عمران

افتخارات /

تقدیر شده از نمایشگاه گرافیک آمل/ سال 88
تقدیر شده از نمایشگاه گرافیک آمل / سال 90
نفر نخست فراخوان هتل الیزه شیراز / سال 90
برگزیده از نمایشگاه گرافیک آمل دانشگاه جامع علمی کاربردی / سال 91
راه یافته به نمایشگاه زیارت و ارادت سازمان زیبا سازی شهرداری تهران / سال 91
برگزیده از نمایشگاه گرافیک بخش صفحه آرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی / سال 92
راه یافته اولین نمایشگاه سالانه پوستر رضوی / سال 92
راه یافته به نیمه نهایی طراحی نشان نوشتاری برای فیلم محمد رسول الله (ص) / سال 93
راه یافته به نمایشگاه سالانه پوستر اسماالحسنی / سال 94
نفر دوم سیزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی رضوی / سال 94
حضور در ورک شاپ رستخیز عام زیر / سال 95
دبیر نخستین نمایشگاه طراحان گرافیک آمل / سال 96
برگزیده فستیوال بین المللی پوستر تایپودی بمبئی / سال ۹۶
نفر نخست طراحی نشان هواپیمایی دنا / سال 96
راه یافته به نمایشگاه سالانه پوستر اسماالحسنی / سال 9۷
راه یافته دو اثر به چهارمین دوسالانه پوستر رضوی نیشابور / سال 9۷
نفر نخست در دو بخش فارسی و لاتین پوستر لبیک یا حسین / سال 99
تقدیر شده از  پوستر عاشورایی اهواز / سال 99
راه یافته دو پوستر به جشنواره پوستر رضوی اصفهان / سال ۱۳۹۹
راه یافته به هفدهمین نمایشگاه سالانه پوستر اسماالحسنی / سال ۴۰۰
راه یافته به سیزدهمین سوگواره پوسترهای عاشورایی / سال ۴۰۰
تا  اکنون..